רחל ואייל 03.05.11 - עופרים

רחל ואייל 03.05.11

אייל הופיע אצלנו ב-14/02/09 הוא סיפר לי שהוא אוהב טיולים ומעדיף טיולי הליכה.אייל הגיע בעיקר לטיולי הליכה הוא בלט בקולו הרדיופוני ותמיד היה מוקף בחברים שהכיר בטיולים.

רחל הגיע אלינו ב-20/02/10 וסיפרה שהיא אוהבת טיולים בעיקר טיולי הליכה.

ב-18/03/10- אייל ורחל נפגשו בנופש אילת.

ב-3/5/11 התרגשנו בחתונתם....

מזל טוב!

מהטיולים ועד החתונה

בנופש אילת

בנופש אילת

בנופש אילת

בנופש אילת

מזל טוב!

מזל טוב!

מזל טוב!

מזל טוב!

מזל טוב!

מזל טוב!

מזל טוב!

מזל טוב!