טיול עין תינה ודרבשייה 24.7.21 - עופרים

טיול עין תינה ודרבשייה 24.7.21