טיול לשמורת פולג ורמת הנדיב 3.4.21 - עופרים

טיול לשמורת פולג ורמת הנדיב 3.4.21