טיול לנחל קטלב בהרי ירושלים 24.4.21 - עופרים

טיול לנחל קטלב בהרי ירושלים 24.4.21