טיול למפלי התנור 9.4.22 - עופרים

טיול למפלי התנור 9.4.22