טיול לילות רמאדן בברטעה 1.5.21 - עופרים

טיול לילות רמאדן בברטעה 1.5.21