טיול לאשדוד בראש השנה 7.9.21 - עופרים

טיול לאשדוד בראש השנה 7.9.21