טיול חידושים בעמק המעיינות 1.4.21 - עופרים

טיול חידושים בעמק המעיינות 1.4.21