טיול גליל של פריחות 2.4.22 - עופרים

טיול גליל של פריחות 2.4.22