טיול פריחות ומפלים בגליל 13.3.21 - עופרים

טיול פריחות ומפלים בגליל 13.3.21