טיול צפת ועמוקה 3.12.20 - עופרים

טיול צפת ועמוקה 3.12.20