טיול פסטיבל האור בירושלים 4.3.21 - עופרים

טיול פסטיבל האור בירושלים 4.3.21