טיול לצפת ועמוקה 30.3.21 - עופרים

טיול לצפת ועמוקה 30.3.21