טיול לכרמל וחיפה 19.12.20 - עופרים

טיול לכרמל וחיפה 19.12.20