טיול לחורבת בית עיטב 6.3.21 - עופרים

טיול לחורבת בית עיטב 6.3.21