טיול לארץ המנזרים 26.12.20 - עופרים

טיול לארץ המנזרים 26.12.20